CYFLWYNO FERROUS

Porwch gan: I gyd
  • Ferrous sulphate heptahydrate

    Heptahydrad sylffad fferrus

    Mae ymddangosiad sylffad fferrus yn grisial monoclinig gwyrddlas, felly fe'i gelwir yn gyffredinol yn "dail gwyrdd" mewn amaethyddiaeth. Defnyddir sylffad fferrus yn bennaf mewn amaethyddiaeth i addasu pH y pridd, hyrwyddo ffurfio cloroffyl, ac atal clefyd melynog a achosir gan ddiffyg haearn mewn blodau a choed. Mae'n elfen anhepgor ar gyfer blodau a choed sy'n caru asid, yn enwedig coed haearn. Mae sylffad fferrus yn cynnwys 19-20% o haearn. Mae'n wrtaith haearn da, sy'n addas ar gyfer planhigion sy'n caru asid, a gellir ei ddefnyddio'n aml i atal a thrin afiechyd melynog. Mae haearn yn angenrheidiol ar gyfer ffurfio cloroffyl mewn planhigion. Pan fydd haearn yn ddiffygiol, mae ffurfiant cloroffyl yn cael ei rwystro, gan achosi i blanhigion ddioddef o glorosis, ac mae'r dail yn troi'n felyn gwelw. Gall hydoddiant dyfrllyd sylffad fferrus ddarparu haearn yn uniongyrchol y gall planhigion ei amsugno a'i ddefnyddio, a gall leihau alcalinedd y pridd. Cymhwyso sylffad fferrus, yn gyffredinol, os yw'r pridd potio wedi'i ddyfrio'n uniongyrchol â thoddiant 0.2% -0.5%, bydd effaith benodol, ond oherwydd yr haearn hydawdd yn y pridd wedi'i dywallt, bydd yn cael ei osod yn gyflym mewn cyfansoddyn anhydawdd sy'n cynnwys haearn Mae'n methu. Felly, er mwyn osgoi colli elfennau haearn, gellir defnyddio toddiant sylffad fferrus 0.2-0.3% i chwistrellu'r planhigion ar y dail.